Privacyverklaring

Ortho Europe® is een geregistreerd handelsmerk van Ortho Europe Limited (waarnaar in deze Privacyverklaring wordt verwezen als “wij” of “ons”), een in Engeland en Wales geregistreerde vennootschap. Registratienummer: 02432148. BTW-nummer: GB 792 4033 28. Geregistreerd adres: Ability House, Nuffield Way, Abingdon, Oxfordshire, OX14 1RL. Ortho Europe Limited is een onderdeel van Ability Matters Group Limited. Het doel van deze privacyverklaring is om uiteen te zetten hoe wij persoonsgegevens gebruiken die wij over u kunnen verkrijgen. Door te surfen of te registreren op onze website www.ortho-europe.nl (“de website”) en door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

1. Informatie die wij van u kunnen verzamelen


Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u verstrekt door een van de formulieren op de website in te vullen. Informatie die u verstrekt door het invullen van een van de formulieren op de website. Dit omvat informatie zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Informatie die u verstrekt door het invullen van een registratie- of contactformulier, of wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van nieuwsbrieven.
 • Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen wij een dossier van die correspondentie bijhouden.
 • Gegevens over uw bezoek van onze website [met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dataverkeergegevens, locatiegegevens, naam en locatie van uw organisaties, zakelijke contactgegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de bronnen waartoe u toegang hebt.[/]
  [accordion title="2. Gebruik van uw persoonsgegevens"]

  Wij gebruiken de informatie die wij over u hebben op de volgende manieren:

  2.1. Ter uitvoering van eventuele overeenkomsten die wij met u zijn aangegaan.

  • Om u te registreren voor onze website en om onze websitediensten te beheren.
  • Voor evaluatie en analyse (bv. markt-, klanten- en productanalyse) om ons in staat te stellen om de diensten die wij aanbieden te herzien, te ontwikkelen en te verbeteren, en om ons in staat te stellen om u en andere klanten via ons marketingprogramma relevante informatie te verstrekken.
  • Om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze diensten.
  • Om beslissingen aangaande u te nemen met behulp van geautomatiseerde technologie, bijvoorbeeld het automatisch selecteren van producten of diensten waarvan wij op basis van de informatie waarover wij beschikken denken dat ze u zullen interesseren.
  • Om u op de hoogte te houden van die producten en diensten (met inbegrip van speciale aanbiedingen, kortingen, acties en prijsvragen waarvan wij denken dat ze voor u interessant zouden kunnen zijn. Wij zullen alleen elektronisch contact met u opnemen (via e-mail of SMS) wanneer u toestemming hebt gegeven om voor die doeleinden te worden gecontacteerd. Om u op de hoogte te houden van die producten en diensten (met inbegrip van speciale aanbiedingen, kortingen, acties en prijsvragen waarvan wij denken dat ze voor u interessant zouden kunnen zijn. Wij zullen alleen elektronisch contact met u opnemen (via e-mail of SMS) wanneer u toestemming hebt gegeven om voor die doeleinden te worden gecontacteerd.

  2.2. Wij kunnen de informatie die u aan ons verstrekt aanvullen met informatie die wij van derden ontvangen.


3. Openbaarmaking van uw informatie

Wij kunnen informatie over u verstrekken aan de volgende personen, die deze informatie voor dezelfde doeleinden kunnen gebruiken als hierboven uiteengezet:

3.1. Aan agenten die (namens ons) uw gegevens profileren, zodat wij de door ons aangeboden goederen/diensten op uw specifieke behoeften kunnen afstemmen.

3.2. Aan iedereen aan wie wij onze rechten en plichten uit hoofde van onze overeenkomst met u overdragen of kunnen overdragen.

3.3. Als wij daartoe verplicht zijn of als de wet ons dat toestaat.


4. Waar wij uw gegevens opslaan

4.1. Bij het uitvoeren van de activiteiten die in deze paragraaf worden omschreven, kunnen wij gegevens overdragen aan betrouwbare bedrijven buiten de Europese Economische Ruimte. Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens hetzelfde niveau van bescherming krijgen als van ons wordt vereist door de toepasselijke Europese GDPR-wetgeving inzake gegevensbescherming. We take steps to ensure that your information will be afforded the same level of protection as that required of us under applicable UK data protection legislation.

4.2. Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties worden geëncrypteerd met gebruikmaking van SSL-technologie. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u zelf een wachtwoord hebt gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van onze website, bent u zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van dat wachtwoord. Wij verzoeken u om uw wachtwoord met niemand te delen. Any payment transactions will be encrypted using SSL technology. Where we have given you (or where you have chosen) a password which enables you to access certain parts of our site, you are responsible for keeping this password confidential. We ask you not to share a password with anyone.

4.3. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen; elke verzending geschiedt op uw eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en beveiligingsvoorzieningen gebruiken om te trachten ongeoorloofde toegang te voorkomen. Although we will do our best to protect your personal data, we cannot guarantee the security of your data transmitted to our site; any transmission is at your own risk. Once we have received your information, we will use strict procedures and security features to try to prevent unauthorised access.


5. Uw rechten

Krachtens de Europese GDPR-wetgeving hebt u het recht om:

5.1. te verzoeken om een kopie van uw persoonsgegevens die wij bewaren;

5.2. te verzoeken om bijwerking of correctie van uw persoonsgegevens;

5.3. te verzoeken om verwijdering van al uw gegevens (in sommige gevallen);

5.4. te verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens;

5.5. te verzoeken om overdracht van de gegevens die wij over u bewaren aan een andere organisatie;

5.6. uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken;

5.7. indien u ontevreden bent over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt telefonisch contact opnemen met de AP via: 088 – 1805 250. You can contact the ICO by telephone on: 0303 123 1113.

Als u bovenstaande informatie wilt opvragen, stuur dan een e-mail naar: privacy@ortho-europe.com of stuur een brief naar het volgende postadres: FAO the Data Protection Officer, Ability House, 21 Nuffield Way, Abingdon, Oxfordshire, OX14 1RL, United Kingdom. Voor nadere informatie kunt u ons ook bellen via telefoonnummer 0800 072 3122. Alternatively, you can call us on 0800 072 3122 for further information.


6. IP-adressen en cookies


6.1. Op het internet zijn nieuwe technologieën in opkomst die ons helpen om bezoekerservaringen op maat te leveren. In het bijzonder is er een technologie genaamd “cookies” die door ons kan worden gebruikt om u bijvoorbeeld op maat gemaakte informatie van onze website te verstrekken. Een cookie is een gegevenselement dat een website naar uw browser kan sturen, die het vervolgens op uw systeem kan opslaan. In particular, there is a technology called “cookies” which may be used by us to provide you with, for example, customised information from our web site. A cookie is an element of data that a web site can send to your browser, which may then store it on your system.

6.2. Cookies stellen ons in staat om beter te begrijpen welke pagina’s en advertenties zijn gelezen, en om te bepalen hoe vaak bepaalde pagina’s worden bezocht en welke de populairste gedeeltes van onze website zijn.

6.3. Afhankelijk van het soort cookie dat wij gebruiken, stellen cookies ons ook in staat om onze website gebruiksvriendelijker te maken; met permanente cookies kunnen wij bijvoorbeeld uw wachtwoord opslaan, zodat u dat niet bij elk volgend bezoek aan onze website opnieuw hoeft in te voeren.

6.4. Indien u dit wenst kunt u (normaal gesproken) uw browser zo instellen dat uw computer geen cookies accepteert.

6.5. U kunt uw browser ook zo instellen dat u een bericht krijgt wanneer een website een cookie op uw computer probeert te plaatsen. Hoe u uw browser instelt om te voorkomen dat cookies worden geaccepteerd of om u daarvan op de hoogte te stellen, hangt af van het type internetbrowser dat uw computer gebruikt. How you adjust your browser to stop it accepting cookies or to notify you of them, will depend on the type of internet browser programme your computer uses.

6.6. Wij herinneren u eraan dat cookies geen vertrouwelijke informatie bevatten zoals uw huisadres, telefoonnummer of creditcardgegevens. Wij wisselen ook geen cookies uit met websites van derden of externe dataleveranciers. We do not exchange cookies with any third party websites or external data suppliers.

6.7. Uw browser genereert ook andere informatie, waaronder in welke taal de site wordt weergegeven en uw Internet Protocol-adres (“IP-adres”). Een IP-adres is een reeks getallen die tijdens een surfsessie aan uw computer wordt toegekend wanneer u via uw internetprovider of uw netwerk op het internet inlogt (wanneer u bijvoorbeeld vanaf een computer op het werk op het internet surft). Uw IP-adres wordt automatisch geregistreerd door onze servers, en wordt gebruikt om dataverkeergegevens te verzamelen over bezoekers van onze websites. Wij gebruiken uw IP-adres niet om u persoonlijk te identificeren. An IP address is a set of numbers which is assigned to your computer during a browsing session whenever you log on to the Internet via your internet service provider or your network (if you access the Internet from, for example, a computer at work). Your IP address is automatically logged by our servers and used to collect traffic data about visitors to our web sites. We do not use your IP address to identify you personally.

6.8. Wij proberen om alle redelijke stappen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij kunnen echter niet instaan voor de veiligheid van de gegevens die u online verstrekt. U aanvaardt de inherente veiligheidsrisico’s van het online verstrekken van informatie en het online handelen via het Internet, en zult ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk stellen voor enige inbreuk op de veiligheid of enig gegevenslek, tenzij die te wijten zijn aan nalatigheid of opzettelijk verzuim onzerzijds. However, we cannot guarantee the security of any data you disclose on-line. You accept the inherent security risks of providing information and dealing on-line over the Internet and will not hold us responsible for any breach of security unless this is due to our negligence or wilful default.